Hand Braided Rugs

Kilim

 • Turkish Kilim Runner Rug Hand Woven Wool Braided Kilim Runner 35 X 116
 • Turkish Kilim Rug Hand Woven Braided Natural Wool And Dyes Rug 511 X 118
 • Striped Turkish Kilim Rug Gray Hand Woven Rectangle Wool 20+ Area Rugs 5x7ft
 • Turkish Kilim Runner Rug 35 X 131 Hand Woven Braided Oushak Kilim Runner
 • Turkish Kilim Wool Hand Woven Rectangle Multi Colored Kelim 30+ Area Rugs 8x9ft
 • 71 X 162 Turkish Rug Vintage Hand Woven Goat Hair Braided Kilim
 • Antique Turkish Kilim Rug Hand Woven Wool Braided Rug 72 X 124 Rare
 • Anatolia Turkish Kilim Rug 69 X 91 Antique Hand Woven Braided Rug 176 X 230 Cm
 • Anatolia Turkish Kilim Rug Hand Woven Wool Braided Rug 72 X 143
 • Anatolia Turkish Rug Hand Woven Oushak Wool Braided Kilim 72 X 137
 • Anatolia Turkish Kilim Rug Hand Woven Wool Braided Kelim 81 X 132
 • 70 X 110 Turkish Rug Hand-woven Wool Vintage Braided Kilim Boho 178 X 280 Cm
 • Same Old Rug Persian Kilim Rug Hand Woven Blue Square Wool 30+ Area Rugs 5x10ft
 • 65 X 90 Turkish Rug Hand-woven Wool Vintage Braided Kilim Boho Chic
 • Vintage Turkish Kilim Rug Hand Woven Wool Braided Area Rug 65 X 76